MasterSeal 536

1.302.000  1.086.000 

Là chất chống thấm 2 thành phần gốc Acrylic Polymer và xi măng.
Định mức: 2kg/m2/1 lớp
Bộ 2 thành phần A,B = 25Kg
Dùng kinh tế hơn Masterseal 540

Mã: MasterSeal 536 Danh mục: