MasterSeal 540

662.000 1.605.000 

Chống thấm 2 thành phần gốc xi măng, tỷ lệ Polymer : Bột = 1.26
Định mức vật liệu: 2kg/m2/2 lớp

Xóa
Mã: MasterSeal 540 Danh mục: